วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สัปดาห์แรก 24/8/2014

* สร้างบล็อกใหม่ พร้อมใส่ชื่อ-นามสกุลเข้าไป
* แปลสรุปข่าวสารที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ รายงานครั้งละ 3 คน 3 คะแนน googledoc ทำ 2 คอลั้ม ด้านขวา 310 ดินสร 2B แฟ้ม A4
* Packaging Design Course.blogspot.com ของประยุคศิลป์
* เว็บ E-Learning www.claroline สมัครใหม่
* Scribd.com แหล่งข้อมูลข่าวสาร www.trendhunter.com
ุ* รายงานด้านบน 1.5 นิ้ว ล่าง 1 นิ้ว ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวา 1 นิ้ว Chainatotop.blogspot.com งานวิจัยมาตอบแบบสอบถาม Prachinburi-ace.blogspot.com การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบ SME เพื่อต้อนรับเข้าสู่ AEC สัปดาห์หน้าสอบใน claroline งานกลุ่มชิ้นที่ 1
* การทำงาน 1.หาข้อมูลสินค้า Otop หาสินค้าชุมชนของจังหวัด ชัยนาท แต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน
* มี 5 หมวยใหญ่ในสิ้นค้าภายในกลุ่มหาคนละ 1 อย่าง 1 กลุ่มมี 4 ชิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น