วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 3 7/9/2014

* รับฟังการรายงานข่าวจากเพื่อนในชั้นเรียน อาจารย์อธิบายเพิ่มเติม
* 5 ตุลาคม งานโปรเจ็กต้องเสร็จ
* หลังจากนั้นพัฒนางานของตัวเอง
* รายงานกลุ่มหน้าชั้นเรียนถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

มูดบอร์ด


ภาพมูดบอร์ด

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก , 2557 )


* งานคราวหน้า วิเคราะห์ต้องละเอียด ให้โซลูชั้น เช่น ถ้าทำการวิเคราะห์ ออกมาให้ชัดเจน จากงานที่เราชี้ในสินค้าว่ามันคืออะไรในแต่ละจุดอย่างละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น