วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สัปดาห์ที่ 7 5/10/2014

* อาจารย์สอนทำสเก็ตอัพให้เป็นอนิเมชั่น
* การเลือกคำที่ใช้บนผลิตภัณฑ์ ต้องคำนึงถึงผู้บริโภคด้วย
* การใช้ฟิวเตอร์เบอเพื่อให้เงาของผลิ๖ภัณฑ์ไม่แข็งจนเกินไป
* การใช้ภาพแล้วใช้คำสั่ง เปอร์สเป็กตีบ จากนั้นก็ดึงภาพให้ชนกันเพื่อให้กล่องเกิดมิติมากยิ่งขึ้น

ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์


ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์ 1

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก )


 ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์ 2

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก )

 ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์ 3

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก )


 ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์ 4

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก )


ภาพสเก็ตอัพผลิตภัณฑ์ 5

( ที่มา : เมธาวี มีระลึก )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น